Fitera - centar zdravlja

Web stranice također ponekad trebaju rehabilitaciju.
Naša se uskoro vraća zdravija, efikasnija i brža.

Kontakt:
Fitera centar zdravlja d.o.o.
Dobri dol 33
tel. +385 91 568 78 21

Štefica Janković, bacc.physioth
stefica.jankovic@fitera.hr