DIREKTNI PRISTUP USLUGAMA


Direktni pristup definiramo pacijentovom mogučnošću izravnog pristupa uslugama fizikalne terapije po vlastitom izboru.

Rečeno omogućava pacijentima odlazak na fizioterapiju bez uputnice liječnika. Dakako, preporuka liječnika je svakako bitna.

Fizioterapeuti u skladu sa svojim obrazovanjem imaju kompentenciju samostalnog djelovanja uz valjanu licencu za rad i certifikate dodatnog obrazovanja.
Photo by Isaque Pereira from Pexels