Izjava o zaštiti osobnih podataka


SVRHA

Ova izjava omogućava korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu liječenja a napravljena je sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka ili uništenja.


Molimo pažljivo pročitajte slijedeće informacije:


1. Upotrebljavamo slijedeće osobne podatke:
Vaše temeljne osobne podatke (ime i prezime, zanimanje, spol, datum rođenja, adresa stanovanja, e-mail adresa); osobne podatke koji se odnose na zdravlje (podaci o zdravstvenom stanju i liječenju); podatke za kontakt (broj telefona, e-mail adresa).


2. Razdoblje čuvanja.
Vaše temeljne osobne podatke koji se nalaze u kartonu pacijenta dužni smo čuvati trajno temeljem članka 21. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva. Ostalu medicinsku dokumentaciju dužni smo čuvati do 10 godina nakon završenog liječenja sukladno čl. 23. Zakona o liječništvu, odnosno po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja. Podatke za kontakt dane temeljem privole, a u svrhu provjere zadovoljstva uslugom, primanja newslettera i u ostale marketinške svrhe čuvamo sve do povlačenja privole.


3. Sve vrste Vaših osobnih podataka FITERA CENTAR ZDRAVLJA d.o.o obrađuje u slijedeće svrhe:
a) u svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge
b) kontaktiranje u svrhu provjere zadovoljstva uslugom i pojašnjenja pitanja u vezi pružene usluge
c) slanje newslettera
d) čestitanje rođendana
e) objave recenzija


4. Prosljeđivanje osobnih podataka:
Molimo vodite računa da smo Vaše osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji, temeljem članka 23. Zakona o liječništvu dužni na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Hrvatskoj liječničkoj komori ili sudbenoj vlasti.

5. Prava korisnika:
Pravo na ispravak podataka, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje ili ograničenje obrade podataka i pravo na pritužbu.


Razumijem i prihvaćam prethodne odredbe i pristajem na upotrebu i / ili otkrivanje osobnih i zdravstvenih podataka o meni od strane FITERA CENTAR ZDRAVLJA d.o.o u svrhu liječenja i pružanja zdravstvene usluge.


Razumijem i priznajem da imam pravo tražiti ograničenje i/ili povlačenje obrade mojih podataka.


Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te njenim potpisom potvrđujem kako sam upoznat/a da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica.


Potpisujući ovaj obrazac daljem privolu FITERA CENTAR ZDRAVLJA d.o.o za prikupljanje i obradu mojih osobnih i zdravstvenih podataka.

 

Potpis: __________________________

Molimo isprintajte ovaj obrazac i potpišite.

 >Print